Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Financiële dienstverlening

Mantelzorg

Mantelzorgers verdienen een pluim en meer ondersteuning. Het OCMW van Horebeke wil het werk waarderen van de mantelzorger die op een intense manier instaat voor de verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Het subsidiereglement en aanvraagformulier vindt u bij "Bijzonder comité / Documenten".

Leefloon

Voorstel om de bedragen van het leefloon op datum:

  • Cat. 1 samenwonende persoon € 578,27 per maand
  • Cat. 2 alleenstaande persoon € 867,40 per maand
  • Cat. 3 persoon met gezin ten laste € 1156,53 per maand

Overige financiële steun

Andere mogelijke vormen van financiële OCMW-steun zijn bv de tegemoetkoming in medische, farmaceutische of hospitalisatiekosten; het gedeeltelijke ten laste nemen van de verblijfskosten in een opvangtehuis of een instelling voor opvang van bejaarden of gehandicapten; het toekennen van de steenkool- of verwarmingstoelage; de tegemoetkoming in de kosten voor het nemen van maaltijden aan huis,…

Elke aanvraag wordt individueel behandeld en voor iedereen wordt een passende oplossing gezocht. In bepaalde situaties kan er van de onderhoudsplichtigen een bijdrage worden gevraagd.

Mantelzorgtoelagen worden niet door het OCMW van Horebeke verstrekt!

Meer info bij Carine Callaert

Budgetbegeleiding / Collectieve schuldenregeling

Om dit te vermijden of op te lossen kan men bij de sociale dienst om budgetbegeleiding vragen. In dit geval blijft u zelf uw inkomsten beheren maar met de hulp van het OCMW. U kan ook overgaan tot budgetbeheer. Dit betekent dat uw inkomsten worden overgeschreven op een rekening beheerd door de maatschappelijk assistent van het OCMW. Zo wordt gepoogd om na onderhandeling met de betrokken schuldeisers tot een afbetaling te komen van de schulden en wordt er nog voldoende geld overgehouden voor uw noodzakelijke levensonderhoud.

Bij toestanden van bijzondere schuldenoverlast is de procedure collectieve schuldenregeling mogelijk voor de Arbeidsrechtbank.

Het OCMW van Horebeke is toegetreden tot de regionale dienst schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”. Het OCMW heeft een specifieke erkenning vanwege de Vlaamse Gemeenschap om als erkend schuldbemiddelaar te kunnen optreden.