Privaat luik | Print pagina | Contact

Welkom op de website van Horebeke

Graag heten wij u welkom op de website van de gemeente Horebeke (Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke)

 

Nieuwe aansluiting wandelnetwerk

Uitstekend nieuws voor wie graag wandelt: vanaf de zomer van 2017 moet de Vlaamse Ardennen dé wandelregio van Vlaanderen worden. Om die ambitie te realiseren, werkt Toerisme Oost-Vlaanderen hard aan de uitbreiding van de wandelmogelijkheden in de regio.

Je eigen wandelroutes à la carte uitstippelen in de Vlaamse Ardennen kan al sinds 2010 op het wandelnetwerk Getuigenheuvels (in de driehoek Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen) en sinds 2014 op het Oost-Vlaamse gedeelte van het wandelnetwerk Pajottenland (Geraardsbergen en Ninove). Vanaf midden 2017 komen er twee nieuwe wandelnetwerken bij: Zwalmvallei (in de gemeenten Oudenaarde, Horebeke, Zwalm, Zottegem en Brakel) en Bronbossen (in de gemeenten Brakel, Lierde en Geraardsbergen). Het bestaande netwerk Getuigenheuvels wordt herwerkt, en het Oost-Vlaamse deel van het wandelnetwerk Pajottenland wordt geïntegreerd in het nieuwe wandelnetwerk Bronbossen. Alle netwerken zullen op elkaar aansluiten: handig voor wie graag een wandelvakantie van een paar dagen wil plannen in de Vlaamse Ardennen.

Bij de realisatie van de nieuwe wandelnetwerken hoort natuurlijk het plaatsen van bewegwijzering. Ook in jouw gemeente zal je binnenkort overal palen en borden in het landschap zien verschijnen.

Ondervind je hinder van een geplaatste paal? Contacteer dan de routedokter van Toerisme Oost-Vlaanderen via routedokter@oost-vlaanderen. Hij/zij zoekt graag samen met jou naar een oplossing.

Voor meer info over de nieuwe wandelnetwerken: surf naar www.tov.be/nieuwenetwerken of contacteer Janna Bauters, schepen voor toerisme.

 

3 defribillatoren geplaatst.

Sinds 21 november zijn er 3 defribillatoren geplaatst.  Deze hangen op in Ontmoetingscentrum Arcadia (ter hoogte van de voordeur), in het gemeentehuis (ter hoogte van het loket) en in de voetbalkantien VV Horebeke (ter hoogte van de voordeur)

Binnenkort worden er ook nog bijkomende opleidingen voorzien voor EHBO

 

Guy Glorieux
Schepen - Voorzitter OCMW

Tegemoetkoming onkosten afkoppelingswerken Korsele, Kromstraat en
Smarre op het privé terrein

De wegenwerken Korsele, Kromstraat en Smarre zijn achter de rug
Voor diegenen welke de afkoppelingswerken (afval - en hemelwater ) op het privé
terrein zelf hebben uitgevoerd volgt er een keuring door het studiebureau Talboom
voor iedere woning. (iedere bewoner wordt door het studiebureau aangeschreven om
een afspraak keuring vast te leggen )

Van de keurder ontvangt na keuring een attest als de afkoppelingswerken goed
werden uitgevoerd en een aanvraagformulier voor tegemoetkoming onkosten.

Vul dit aanvraagformulier in en voeg daarbij kopij attest van goedkeuring afkoppeling
en + kopij facturen gemaakte onkosten op het privé terrein .

Gelieve dit te posten  naar Farys tav Tom De Wolf , Stropstraat 1 , 9000 Gent
Na goedkeuring dossier zal de tegemoetkoming op uw rekening gestort worden

Meer informatie nodig, aarzel niet om contact op te nemen
Hendrik.blommaert@skynet.be GSM : 0475590117

Hendrik Blommaert 
Schepen Milieu , Afvalbeleid , Sociale Zaken

7/7/2016


Wordt de wateroverlast mei - juni 2016 erkend als ramp?

 

 door wateroverlast? Stuur tijdig de noodzakelijke info door!

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt 2 periodes apart, zodat die allebei afzonderlijk in aanmerking komen om als ramp erkend te worden.

1) De periode van 27 mei tot en met 19 juni 2016 (vooronderzoek reeds afgesloten)
2) De periode van 20 juni tot en met 26 juni 2016 (momenteel in vooronderzoek)

Wie schade heeft geleden in één of alle bovenstaande periodes, kan dit melden bij de gemeente. Dit kan via het loket, per mail aan freddy.decuyper@horebeke.be (gemeentesecretaris) of janna.bauters@horebeke.be (schepen).

De gemeente verzamelt de gegevens en maakt deze tijdig over aan het Vlaams Rampenfonds zijnde uiterlijk op 15 augustus.

- Janna Bauters - 28/06/2016

 

Groepsaankoop zonnepanelen

De provincie Oost-Vlaanderen organiseerde een groepsaankoop zonnepanelen van 8 april tot en met 23 mei 2016.  Elke Oost-Vlaming kon zich vrijblijvend inschrijven via  www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. De veiling voor leveranciers vond plaats op 24 mei 2016. Vanaf 6 juni ontving elke inschrijver een persoonlijk voorstel. Vind U dat aanbod interessant genoeg, dan kan U inschrijven tot en met 8 juli om het voorstel te accepteren. 

De groepsaankoop wordt omkaderd door de projectbegeleider iChoosr die door de provincie Oost-Vlaanderen werd aangesteld.  iChoosr bevraagt de markt , organiseert de veiling. Deze groepsaankoop sluit aan bij de ambitie van de Provincie om samen met de inwoners, steden en gemeenten , bedrijven ….. werk te maken voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn !

Tijdens de acceptatieperiode organiseert Provincie OVL infosessies waarop de inschrijvers alle nodige informatie krijgen . Wenst u nog meer informatie , aarzel niet om contact op te nemen: hendrik.blommaert@skynet.be GSM : 0475590117 of gratis nr : 080026803

 

Bloed geven doet leven

Het gemeentebestuur steunt de oproep van het Rode Kruis en JC Arcadia om bloed te geven.

De volgende inzameling in JC Arcadia (Bovenstraat 2a) vindt plaats op 29 september 2016 vanaf 17u!

- Janna BAUTERS - 7/7/2016

Inzamelsysteem voor oude silobanden wordt verdergezet

Landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen, kunnen opnieuw een beroep doen op een inzamelsysteem voor oude silobanden. Actieve landbouwers kunnen hun oude silobanden laten ophalen en een deel van de kosten recupereren. Dit project loopt sinds begin 2013 en werd op 1 januari 2016 verlengd.

Dankzij een overeenkomst met Recytyre (beheersorganisme verantwoordelijk voor de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor afvalbanden) kunnen zowel actieve landbouwers als landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen, een beroep doen op een inzamel- en ruilsysteem voor silobanden.

Dit project loopt sinds begin 2013 en werd op 1 januari 2016 verlengd voor een periode van twee jaar.

 

IVLA huis-aan-huisinzameling restafval

De kalender voor 2016 van de IVLA huis-aan-huisinzameling van het restafval (via de DIFTAR huisvuilcontainers) kan u hier terugvinden.

 

Oude stookolietank verwijderen of saneren

De laatste 10 jaar zijn veel gezinnen voor verwarming overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Hierdoor zitten heel wat woningen met een stookolietank die niet meer in gebruik is.

Stookolietanks die onbeheerd in de grond zitten of naast de woning blijven staan, beginnen vroeg of laat te lekken en veroorzaken ernstige vervuiling van de bodem en het grondwater. 

De kosten voor sanering bodem kunnen hoog oplopen.  Volgens de wetgeving moet een oude stookolietank geledigd en gereinigd worden. Vervolgens moet de tank verwijderd of opgevuld worden met een inert materiaal. Om de kosten voor het buiten gebruik stellen van de tanks te drukken, organiseert de gemeente Horebeke met Solva een intergemeentelijke ‘tankslag’ samen met Zwalm, Oudenaarde. Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen kan een sanering tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden. Het gemeentebestuur Horebeke organiseerde samen met de intercommunale Solva op 9 maart in Arcadia een eerste informatieavond .  

Heb je interesse voor de sanering van je tank?
Je kan vrijblijvend een inschrijvingsformulier invullen en afgeven op het gemeentehuis of bezorgen aan Solva. Het formulier kan je downloaden op de website van Solva. Ook op het gemeentehuis helpen we je graag verder.


Meer informatie nodig?  Aarzel niet om contact op te nemen 

hendrik.blommaert@skynet.be  - 0475590117 of tanksanering@so-lva.be

 

Het Koekoeksnest is geopend!

Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met het RLVA (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) en met dank aan Marc De Bock een natuurlijk speelterrein gerealiseerd in de Koekoekstraat te Horebeke: "Het Koekoeksnest"!

Er werd voor gezorgd dat het speelterrein klaar was vóór het zomerverlof. De opening vond onder grote belangstelling plaats op zaterdag 27 juni 2015. 

Veel speelplezier!

Meer informatie over speelnatuur vindt u via de website van het RLVA.

 

Een propere gemeente, met dank aan Basisschool 2geltje

In samenwerking met de gemeente schoten de kinderen van de Vrije Basisschool 2geltje te Horebeke in actie tegen het zwerfvuil op onze gemeente. Deze actie kadert in de projectweek van het lager.

Foto's van de projectweek en de zwerfvuilactie vinden jullie hier.

Helpen jullie mee onze gemeente proper te houden? Dank jullie wel!

 

Nieuwe Vlaamse dakisolatienormen

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Deze nieuwe Vlaamse dakisolatienorm is in werking getreden sinds 1 januari 2015. Als minimumnorm wordt een R-waarde  voor dak- of zoldervloerisolatie van 0,75m² K/W genomen. Tussen 2015 en 2020 kunnen bij een woningonderzoek strafpunten worden toegekend als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. De eigenaar krijgt vervolgens de tijd om het dak te isoleren. 


Vandaag wordt vastgesteld dat een op de drie woningen geen dakisolatie heeft. Nochtans geeft dit het hoogste rendement in het terugdringen van de warmteverliezen. Naast die milieudoelstelling resulteert het thermisch isoleren van daken ook in lagere energiekosten, meer thermisch comfort en een gunstiger EPC (EnergiePrestatieCertificaat).

Wie investeert in dakisolatie kan steun krijgen van verschillende instanties: 
- De overheid geeft een fiscaal voordeel van 30% van het factuurbedrag voor het plaatsen door een aannemer van dakisolatie of zoldervloerisolatie met een minimum Rd-waarde van 2,5 m² K/W in een woning die minimum 5 jaar in gebruik is. 
- De netbeheerders geven een premie voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie voor bestaande woningen aangesloten op het elektriciteitsnet voor 01.01.2006.

 

Waarom prosumententarief? 

Op 18 december 2014 voerde de VREG het prosumententarief in om een onrechtvaardigheid weg te werken bij de aanrekening van de kosten voor het gebruik van het electriciteitsnet. Alle netgebruikers betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet , op basis van de hoeveelheid elektriciteit die ze afnemen. Maar bij de prosumenten die beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter, wordt de geïnjecteerde stroom in mindering gebracht van de afgenomen stroom. Zij betalen dan ook geen netwerk vergoeding .

Vanaf 1 juli wordt per KW geïnstalleerd vermogen in het werkingsgebied van Gaselwest, gemiddeld 89 euro aangerekend .

 

Zwerfvuil achterlaten = geld weggooien!

Voor het eerst brengt een onderzoek in kaart hoeveel zwerfvuil er in Vlaanderen wordt opgeruimd en wat de kostprijs daarvan is. In 2013 had het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen een kostenplaatje van 61,5 miljoen euro, ofwel 9,60 euro per inwoner. In 2013 werd 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd in Vlaanderen. Per inwoner gaat het om 2,7 kilogram zwerfvuil per jaar. (Bron: VVSG)

 

Horebeekse geschenkbon

Op 15 december 2014 lanceerde de gemeente Horebeke de “Horebeekse Geschenkbon“. Hij werd in het leven geroepen om de lokale handel en horeca te stimuleren. 

Een kerstgeschenk, nieuwjaarsgeschenk , verjaardag, valentijn of  een cadeautje om iemand te bedanken... Er zijn heel wat gelegenheden waarbij men op zoek gaat naar het perfecte cadeau, en dat is niet altijd gemakkelijk! Vanaf nu kan men zich veel moeite besparen. De Horebeekse geschenkbon is de oplossing!

De bon kan in verschillende winkels of horecazaken gebruikt worden en is een mooi geschenkom te geven én te krijgen. Tot slot is de gemeentelijke cadeaubon een voorbeeld van een korte keten. Zowel de aankoop als de besteding verloopt lokaal. Doordat verre verplaatsingen vermeden worden, is dit een mooi voorbeeld van een duurzaaminitiatief.

De geschenkbon is verkrijgbaar voor een waarde van 10, 25 en 50 Euro . Zo kan iedereen een bedrag naar keuze samenstellen De geschenkbon is  verkrijgbaar  op het gemeentehuis, Kerkplein 3 te Horebeke.(openingsuren : van maandag t/m vrijdag, telkens van 9 u tot 12 uur) De geschenkbon is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum.

Uit veiligheidsoverweging wordt de bon genummerd en voorzien van een reliëfstempel van het gemeentebestuur.De geschenkbon kan al dan niet gecumuleerd worden bij het gebruik bij de deelnemende handelaars. De lijst van de deelnemendehandelszaken is hier beschikbaar, alsook via de balie van de bevolkingsdienst. De deelnemende handelaren kleven een sticker op hunetalage. Op die manier weten de Horebekenaren dat ze er met de Horebeekse geschenkbon kunnen betalen. 

 

Meldingsplicht zonnepanelen

Installaties voor lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen, moeten verplicht worden aangegeven bij Eandis. Dat is cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van het elektriciteitsnet. 

Veiligheid en netstabiliteit vooraan

Om het net veilig en betrouwbaar te kunnen uitbaten, moet Eandis weten welke installaties zijn aangesloten op het net, en waar precies. Het is ook belangrijk dat de installatie voldoet aan alle technische vereisten, waaronder een ‘netontkoppelbeveiliging’. Dat is een verplicht veiligheidstoestel dat het net beschermt tegen spanningspieken en ervoor zorgt dat er geen elektriciteit wordt geïnjecteerd als het net is uitgeschakeld, bijvoorbeeld bij werken.

Naast veiligheid en netstabiliteit is de meldingsplicht ook belangrijk voor de algemene werking van de energiemarkt. Niet-aangemelde installaties voor lokale productie kunnen onverklaarbare verbruiken genereren, met allerlei validatiefouten en vragen van leveranciers als gevolg. Ook organisaties als de energieregulator VREG en het Vlaams Energieagentschap (VEA) hebben juiste informatie nodig om zicht te houden op de groenestroomcapaciteit in Vlaanderen. 

De meldingsplicht bij Eandis is opgenomen in het Aansluitingsreglement en in de aansluitingsvoorschriften voor decentrale productie van Synergrid (C10/11). Ze is ook afdwingbaar, in tegenstelling tot de melding bij VREG voor de aanvraag van groenestroomcertificaten. 

Wordt een installatie niet aangemeld, dan kan Eandis niet controleren of ze voldoet aan de technische voorschriften. Ze wordt dan ook beschouwd als een niet-conforme installatie die de goede werking van het elektriciteitsnet, en de veiligheid van personen of materialen, in het gedrang kan brengen. In dat geval kan Eandis de netgebruiker dan ook de toegang ontzeggen tot het elektriciteitsnet.

Hoe kun je installaties voor lokale productie melden? 

De melding van een installatie voor lokale elektriciteitsproductie kan online via www.eandis.be > mijn groene energie > Lokale productie > Criteria voor een melding ≤ 10 kVA of in een klantenkantoor van Eandis. Elke melding moet worden vergezeld van een AREI-keuringsverslag, het elektrische ééndraadschema van de installatie en het gelijkvormigheidsattest van de omvormer(s) of generator(en) die zijn vermeld in het keuringsverslag. 

Wat met ‘grotere’ installaties? 

Particulieren, bedrijven of instellingen die een lokale productie van meer dan 10 kVA willen plaatsen, moeten nog een paar extra stappen doorlopen voor ze kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Ze moeten eerst een ‘werkaanvraag tot aansluiting’ indienen. Dat kan eveneens online via www.eandis.be  > mijn groene energie > Lokale productie > Criteria voor een werkaanvraag > 10 kVA of in een klantenkantoor van Eandis. 

Op basis van die aanvraag voert Eandis eerst een netstudie uit. Via die studie gaat het energiedistributiebedrijf na of de lokale productie veilig kan worden aangesloten op het plaatselijke elektriciteitsnet. Pas als de netstudie positief is en de klant de toelating krijgt van Eandis mag hij zijn lokale productie-installatie koppelen aan het distributienet. 

Meer informatie? Surf naar www.eandis.be  > mijn groene energie > Lokale productie en lees de uitgebreide lijst vragen en antwoorden, en de brochures over lokale productie.

 

Hulpverleningszone "Vlaamse Ardennen"

Om de burger nog sneller te helpen, worden alle brandweerkorpsen in België hervormd.

Zoals bij de politiehervorming in 2000, verlaat men vanaf 1/1/2015 het gemeentelijk niveau om naar een zonaal niveau over te stappen. Bedoeling is de huidige 250 brandweerkorpsen tot in te delen in 34 hulpverleningszones. 

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, volgende steden en gemeenten : Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm. De brandweerkorpsen Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem staan in voorde dienstverlening binnen de zone. 

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen : 
• een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking ; 
• het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners ; 
• professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer... 

Zo kan heel vlot zonaal materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere interventies. De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming van de civiele veiligheid zijn o.a. : 

• een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies; 
• een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen hulpverleningszones en de Civiele Bescherming. 
• innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden; 
• schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg. 

Voor de inwoners van de steden en gemeenten binnen de hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen” verandert er in de praktijk weinig, zij zullen nog professioneler en adequater geholpen worden.

 

Containerpark

Sedert 1 augustus 2014 kunnen alle inwoners van Horebeke terecht op het containerpark van Brakel.

Alle nuttige informatie is te vinden in het reglement.

 

Contacteer het gemeentebestuur

Vragen aan het gemeentebestuur? Nood aan inlichtingen? Vul het contactformulier in en wij proberen u te helpen.

 

Blijf op de hoogte!

Indien u op de hoogte wenst te blijven over aankomende gemeenteraden en andere nieuwtjes uit onze gemeente, laat uw gegevens hier achter met de vermelding "nieuwsbrief".

Activiteiten

19 december: gemeenteraad

Op 19 december 2016 gaat de volgende gemeenteraad door in de Raadzaal van het gemeentehuis om 19u.

Dagorde:

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.

2. Algemeen Politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Brakel.

3. Goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage in de secretariaatsvergoeding voor de huisvesting van het dekenaal- en parochiesecretariaat.

4. OCMW. - Aangepast meerjarenplan 2014 – 2019. - Goedkeuring.

5. OCMW. - Kennisname van het budget 2017

6. Aanvullend politiereglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” op zondag 2 april 2017.

7. Vaststellen van de dotatie 2017 aan de Brandweerzone Vlaamse Ardennen.

8. Vaststellen van de dotatie 2016 aan de Politiezone Brakel

9. Vaststellen van de dotatie 2017 aan de Politiezone Brakel

10. Vaststellen van het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2017.

11. Vaststellen van de personenbelasting. - Aanslagjaar 2017.

12. Budgetwijziging 2016 van de gemeente

13. Aanpassing van het Meerjarenplan 2014 – 2019 van de gemeente.

14. Budget 2017 van de gemeente.

15. Vragen en antwoorden.

16. Ronde van Vlaanderen Cyclo - Toetreding tot de interlokale vereniging "Ronde van Vlaanderen Cyclo" en goedkeuring van de statutaire overeenkomst.

17. Ongedaan maken van de beslissing van de gemeenteraad van 30 jli 2015 betreffende het invoeren van een zonale snelheidsbeperking van 70 km/u op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke.

18. Verbeteringswerken Schamperij en Planterij

 

25 december: Kerstmarkt JC Arcadia

 

 

Horebeekse geschenkbon:

Nog op zoek naar een gepast geschenk voor verjaardagen, etc...

De Horebeekse Geschenkbon is verkrijgbaar in 10, 25 of 50 euro.