Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Mobiliteit en verkeer

Elke gemeente dient een mobiliteitsplan op te maken als kader voor het gewenste duurzame lokaal mobiliteitsbeleid. De gemeente Horebeke wenst voor de opmaak van zijn mobiliteitsplan beroep te doen op een gespecialiseerde dienst en besliste daartoe middels collegebeslissing op 21 januari 2014 om SOLVA aan te stellen.

Na de opmaak en goedkeuring van de oriëntatienota en de synthesenota, volgt in 2017 het definitieve mobiliteitsplan.

Van zodra dit definitieve mobiliteitsplan goedgekeurd wordt door de gemeenteraad, zal u dit eveneens hier kunnen consulteren.