ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Financiële dienstverlening

Leefloon

De bedragen van het leefloon op 01.01.2023:

 • Cat. 1 samenwonende persoon € 809,42 per maand
 • Cat. 2 alleenstaande persoon € 1214,13 per maand
 • Cat. 3 persoon met gezin ten laste € 1640,83 per maand

Voor de meest recente bedragen, zie Bedragen | POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)

Verwarmingstoelage

Rechthebbenden:

 • Cat. 1 personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds (RVV)
 • Cat. 2 personen met een laag inkomen, wat betekent dat het inkomen de grens van een bepaald maximum bruto-jaarinkomen niet mag overschrijden (zie aanvraagformulier)
 • Cat. 3 personen met schuldenoverlast: er werd een beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader van een collectieve schuldenregeling of er loopt een procedure van schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.

De toelage bedraagt minimum 14 cent tot maximum 36 cent per liter naar gelang de aankoopprijs, voor maximum 2000 liter per jaar tem 31 maart 2023.

Vanaf 1 april 2023 tem 31 december 2023 geldt terug de oude wetgeving en bedraagt de toelage minimum 14 cent en maximum 20 cent per liter. Het maximum aantal liter dat in aanmerking komt voor een toelage blijft 2000 liter.

Meer info vindt u in het aanvraagformulier bij "Bijzonder comité / Documenten".

Maaltijdtoelage

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • de aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Horebeke en moet:
  • of rechthebbende zijn op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • of het inkomen mag de grens van een bepaald maximum bruto-jaarinkomen niet overschrijden (zie aanvraagformulier)
 • de aanvraag moet gebeuren op een door het OCMW voorgeschreven formulier met voorlegging van het bewijs van het recht op de verhoogde tegemoetkoming of een afschrift van het laatste aanslagbiljet samen met de facturen van de geleverde maaltijden;
 • de aanvraag moet worden ingediend worden binnen de drie weken volgend op het einde van elk kwartaal waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.
 • de OCMW- tegemoetkoming bedraagt 25% van de factuurprijs met een maximum van 5 € per persoon per dag. 

Meer info vindt u in het aanvraagformulier bij "Bijzonder comité / Documenten".

Mantelzorg

Mantelzorgers verdienen een pluim en meer ondersteuning. Het OCMW van Horebeke wil het werk waarderen van de mantelzorger die op een intense manier instaat voor de verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Het subsidiereglement en aanvraagformulier vindt u bij "Bijzonder comité / Documenten".

Overige financiële steun

Andere mogelijke vormen van financiële OCMW-steun zijn bv de tegemoetkoming in medische, farmaceutische of hospitalisatiekosten; het gedeeltelijke ten laste nemen van de verblijfskosten in een opvangtehuis of een instelling voor opvang van bejaarden of gehandicapten; het toekennen van de steenkooltoelage; voorschotten op uitkeringen, ten laste name huurwaarborg en/of eerste maand huur, schoolfacturen, toelage sociale activering

Elke aanvraag wordt individueel behandeld en voor iedereen wordt een passende oplossing gezocht. In bepaalde situaties kan er van de onderhoudsplichtigen een bijdrage worden gevraagd.