ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sociale dienstverlening

Budgetbegeleiding / Collectieve schuldenregeling

Indien zich betalingsmoeilijkheden voordoen of er zijn reeds schulden vermijden of op kan u terecht bij de sociale dienst om budgetbegeleiding of vragen. In dit geval blijft u zelf uw inkomsten beheren maar met de hulp van het OCMW. U kan ook overgaan tot budgetbeheer. Dit betekent dat uw inkomsten worden overgeschreven op een rekening beheerd door de maatschappelijk assistent van het OCMW. Zo wordt gepoogd om na onderhandeling met de betrokken schuldeisers tot een afbetaling te komen van de schulden en wordt er nog voldoende geld overgehouden voor uw noodzakelijk levensonderhoud. Bij toestanden van bijzondere schuldenoverlast is de procedure collectieve schuldenregeling mogelijk voor de Arbeidsrechtbank.

Het OCMW van Horebeke is toegetreden tot de regionale dienst schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”. Het OCMW heeft een specifieke erkenning vanwege de Vlaamse Gemeenschap om als erkend schuldbemiddelaar te kunnen optreden.

Sociaal-administratieve hulp

De taak van de sociale dienst van het O.C.M.W. is ruimer dan louter financiële hulpverlening. Ook voor administratieve begeleiding kan men bij de sociale dienst terecht.

Voor bijkomende inlichtingen kan men contact nemen met de sociale dienst van het OCMW, mevrouw Sophie Keytsman, telefonisch: 055 31 27 23  of per e-mail: sophie.keytsman@horebeke.be