ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Evenementenformulier

Waarvoor dient dit document?

Wie een fuif, buurtfeest of ander evenement organiseert is verplicht het college van burgemeester en schepenen daarvan op de hoogte te brengen.

Om het de organisator gemakkelijker te maken, heeft het gemeentebestuur een aanvraagformulier voor evenementen ontwikkeld waarop alle relevante informatie kan ingevuld worden. Het formulier bundelt alle gegevens die betrekking hebben op je activiteit. Mail het ingevulde formulier naar info@horebeke.be. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, gaan alle diensten aan de slag om voor jouw evenement het nodige te doen.

Wie vult dit formulier in?

Dit formulier moet ingevuld worden door de eindverantwoordelijke van het evenement. Deze persoon moet meerderjarig zijn en hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen betreffende het evenement.

Wanneer vul je het document in?

Vul dit formulier in vanaf de datum dat je evenement vastligt en dien het ten laatste 6 weken voor het evenement in bij de gemeente (info@horebeke.be). Hou er rekening mee, dat hoe later je dit formulier invult, hoe later je eventueel je toestemming krijgt.

Veiligheid

Check even deze website voor het organiseren van een veilig evenement.

 

Download het evenementenformulier

 

 

Belangrijke informatie

Verantwoordelijkheid bij evenementen met opblaasbare toestellen

(Bericht van de FOD Economie)

Elke gelegenheid is goed om evenementen met springkastelen en andere opblaasbare toestellen te organiseren tot vermaak van jong en oud. Maar wist u dat, afhankelijk van de aangeboden activiteit, er een van beide regelgevingen met betrekking tot de uitbating van speelterreinen of de organisatie van actieve ontspanningsevenementen van toepassing is?

Een affiche ophangen met "gebruik op eigen risico" om u te ontheffen van uw verantwoordelijkheden als uitbater of organisator bij een ongeval volstaat niet en is zelfs verboden.

Elke organisator is verplicht de wetgeving na te leven, een risicoanalyse van het voorgestelde evenement uit te voeren en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Als u zo'n evenement organiseert, moet u uw verantwoordelijkheid nemen.

In een kleine brochure van de FOD Economie worden de belangrijkste aspecten ter zake beschreven. Leef ze na voor het welzijn van iedereen. Dit document kan worden gedownload op de website van FOD Economie.