ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Afvalwater

Riolerings- en wegeniswerken Fonteinstraat, Kromstraat en Vrijsbeke - bewonersvergadering 22.06.2022

Via deze link gaat u naar de ppt.

Rioleringsbeleid – zoneringsplan

Verschillende wetten legden de basis voor de bescherming van ons oppervlaktewater tegen verontreiniging: enerzijds is er de wet van 16 maart 1971, anderzijds zijn er de Europese waterrichtlijnen. 

Op 10 maart 2006 is het besluit van de Vlaamse Regering ‘houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en het vaststellen van de zoneringsplannen’ goedgekeurd. Hiermee kregen de zoneringsplannen wettelijke grond.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan u het zoneringsplan inzien. Het geeft aan in welke zones nog riolering zal worden aangelegd en waar het is aangewezen om een individuele behandeling voor afvalwater of IBA te plaatsen. 

Subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden rioleringsnet op privaat domein

Bij gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2011 werd een subsidie toegekend van 500 euro indien er afkoppelingswerken dienen te gebeuren op privéterrein.

De voorwaarden vindt u terug in het gemeenteraadsbesluit, het aanvraagformulier kan u hier downloaden.