ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Omgeving

Maak uw keuze:

 

Jacht:

Er is het laatste jaar veel te doen geweest over de jachtplannen. 

De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de webstite www.natuurenbos.be/jachtplannen zijn verouderd worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties.

De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente Horebeke ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen - HVV, om alle niet jachtrelevante percelen, zoals woningen langs grote verkeersassen, verkavelingen, dorpspleinen en schooltjes, recreatieoorden enz… waar toch zo wie zo niet kan worden op gejaagd desondanks ze zijn ingekleurd in het jachtgebied, ambtshalve uit te kleuren uit de zogenaamde jachtplannen. Om deze geregulariseerde toestand aldus te kunnen nazien, dient men nog even geduld te hebben om de aangepast plannen te kunnen raadplegen.  Deze vernieuwde jachtplannen zullen ingediend worden vóór 1 april 2018 en zodoende zal het ANB de aangepaste jachtplannen aan de bevolking meedelen.

Algemeen dient gesteld dat een eigendom die al dan niet is ingekleurd, bejaagbaar is onder twee cumulatieve voorwaarden :
1. de jager moet beschikken over een uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de grond, of
2. hij beschikt over de schriftelijke toestemming tot jacht op bedoelde percelen.

Het is namelijk zo dat wanneer een perceel grond ingekleurd staat op het jachtplan, de jager ook verantwoordelijk is voor de eventuele wildschade die uit deze percelen ontstaat. De jager is dus verantwoordelijk voor de wildschade door het beheer van zijn jachtveld als goede huisvader.

Eenieder heeft de mogelijkheid diens perceel te laten uitkleuren via www.schietinactie.be.

Met de uitkleuring van de gronden, neemt men uiteraard ook zelf de verantwoordelijkheid voor wildschade op zich.