Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Afval

Containerpark

Meer informatie over het containerpark

Afvalkalender

Download hier de IVLA-afvalkalender.

Zwerfvuil

Recent onderzoek wees uit dat de kosten voor het opruimen van zwerfvuil oplopen tot 155 miljoen euro in Vlaanderen.

Daarom willen we met het gemeentebestuur van Horebeke niet enkel inzetten op handhaving (vaststellen, opruimen, identificeren en sanctioneren) in samenwerking met politie, maar ook op bijkomende sensibilisering.
Plaatsen waar veel zwerfvuil wordt achtergelaten, trekken meer zwerfvuil aan. Wij willen dit omkeren en zorgen voor een proper Horebeke, dag na dag. Een propere straat kan ervoor zorgen dat er minder zwerfvuil wordt achtergelaten. Daarom werd het peter- en meterschap opgestart. 
 
Op deze kaart, vind je terug welke straten/buurten reeds een peter of meter hebben.
 
Heeft jouw straat/buurt nog geen meter of peter en wil jij je ook inzetten om er op vrijwillige en regelmatige basis in te staan voor het ruimen van zwerfvuil?
Geef een seintje via info@horebeke.be (of per gewone brief) en vermeld de straat waar jij je wil inzetten, zo kunnen wij alles in kaart brengen.

Glascontainers

Glas wordt door IVLA selectief ingezameld in glasbollen. Met glas wordt verpakkingsglas of bol glas bedoeld. Dat zijn voornamelijk glazen bollen en potten.

Vensterglas, spiegels, aquariums en dergelijke mogen NIET in de glasbol, maar kunnen naar het containerpark. Het bol glas moet gescheiden worden in gekleurd en ongekleurd glas.  Het glas moet proper zijn en de deksels, kurken, …moeten op een andere manier gesorteerd worden.

Er staan glasbollen in de Koekoekstraat.

Maak geen stortplaats rond de glasbollen. Zakken, dozen en ander afval mag u niet achterlaten. Respecteer de nachtrust van de omwonenden.

Gratis naaldcontainers

Diabetici en andere gebruikers van injectienaalden kunnen gratis een naaldcontainer bekomen op de containerparken of bij IVLA.

Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Dit betekent dat elke particuliere gebruiker van injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten, deze afvalstoffen via de gemeentelijke KGA-inzameling moet verwijderen.

De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en PMD is reeds langer een ‘oud zeer’. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen zich nog regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico daarbij een infectieziekte op te lopen. U kan op het containerpark enkel nog injectienaalden aanbieden in deze containers.

Belangrijk om weten is dat dokters en verpleegkundigen hun eigen naaldcontainer dienen te gebruiken voor verwijdering van de door hen gebruikte injectienaalden. Zij mogen deze dus niet bij u achterlaten.

Luierafval

Luierafval betreft gebruikte wegwerpluiers en gelijkaardig incontinentiemateriaal.

De luierzakken mogen gratis aangebracht worden op het containerpark tijdens de openingsuren in de witte 30l zakken die hiertoe speciaal worden verkocht. De zakken moeten dichtgeknoopt worden en mogen geen scheuren vertonen.

U kan deze zakken kopen bij AD Delhaize, Colruyt, AVEVE, Boekhandel Braeckman en op het gemeentehuis. U betaalt een retributie op het gebruik:  € 5 per rol van 10 zakken.

Textielcontainers

Alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d. die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente aan het Sint-Kornelisplein, het gemeentehuis en de parking van de voormalige café Trap Op. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark of bij de door de OVAM erkende kringwinkels.

Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging I.VL.A. en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van ‘erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huis-aan-huisinzamelingen te organiseren.

Textielgoederen moeten aangeboden worden in een gesloten plastieken zak. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

Asbest

Momenteel is er nog zo'n 2 miljoen ton asbest in Vlaanderen aanwezig. Om iedereen goed te informeren werd een aparte informatieve website opgericht, Asbestinfo.eu . Meer specifieke info voor Horebeke vindt u op deze link: asbestinfo: asbestinfo.eu/mijngemeente/9667+Horebeke