Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Wijkwerken

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Maarkedal - Horebeke VZW (PWA)

Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
Telefoon: 055 33 46 53
Fax: 055 33 46 56
E-mail: pwa.maho@skynet.be

Openingsuren

maandag: 08:00 - 12:00
dinsdag: 08:00 - 12:00
woensdag: 08:00 - 12:00
donderdagvoormiddag: zitdag op het Gemeentehuis van Horebeke tussen 09.00 - 12.00
vrijdag: 08:00 - 12:00

Zitdag Horebeke

1e en 3e maandag van de maand (09u00-12u00) in het Gemeentehuis van Horebeke.

Op 14 april 1997 werd in Maarkedal (samen met de gemeente Horebeke) een Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap opengesteld. De bedoeling van dit agentschap – kortweg PWA – is werkzoekende langdurig werklozen de kans te bieden actief te zijn binnen het segment van maatschappelijke behoeften waar het normale arbeidscircuit niet altijd een pasklaar antwoord voor biedt.

Wie kan PWA-werknemer zijn?

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die minstens 2 jaar werkloosheid tellen;
  • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 45 jaar en ouder en die minstens 6 maanden werkloosheid tellen;
  • de werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA, gedurende tenminste 24 maanden werden vergoed;
  • de werkzoekenden die het bestaansminimum of sociale bijstand genieten.

Welke activiteiten en voor wie?

De praktijkervaring leert ons dat naast vzw’s, lokale besturen en onderwijsinstellingen het vooral privé-personen zijn die een beroep doen op het PWA. Meestal betreft het een vraag om hulp bij het klein tuinonderhoud, maar ook kinderoppas ten huize van de ouders kan bijvoorbeeld.

Let wel, contracten voor thuishulp kunnen niet meer afgesloten worden voor info:

Hou er wel rekening mee dat wij door de grote vraag genoodzaakt werden een wachtlijst aan te leggen en het dus wel enige tijd kan duren vooraleer we u kunnen helpen.

Sociaal-economische vergunning

Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je een socio-economisch vergunning aanvragen in de gemeente waar je de handelszaak vestigt.
Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis, gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure.

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging.

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m², dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD).

Hoe aanvragen?

Afhankelijk van de grootte van de handelszaak of eventueel een beperkte uitbreiding of verhuis, dien je je een aangepast aanvraagformulier in te vullen.
Je kan de verschillende formulieren hier downloaden. Je bezorgt het ingevuld formulier terug  t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 3, 9667 Horebeke.