ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Openbaar onderzoek - opheffingsdossier woonhuis in Horebeke

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK

Onderwerp

Op 29.04.2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige gehele opheffing van het mb van 8 juli 1999 houdende de bescherming als monument van het woonhuis Dorpsstraat 32, 9667 Horebeke.

Periode

Het openbaar onderzoek opent op 30.05.2024 en sluit op 29.06.2024.

Inzage

U kan het besluit tot voorlopige gehele opheffing en het opheffingsdossier komen inkijken in het gemeentehuis van Horebeke, Kerkplein 3, 9667 Horebeke, tijdens de openingsuren: elke weekdag van 9.00 tot 12.00.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn en Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen bij :

Gemeentebestuur Horebeke, Kerkplein 3, 9667 Horebeke

U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via omgevingsloket@horebeke.be.

Rechtsgrond: Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014.

Toegevoegd op woensdag 22 mei 2024