ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Verkiezingen - toegang stemlokaal gemeentehuis

  • Geschreven door Katrien Blommaert op vrijdag 31 mei 2024 in de categorie Default.

Indien uw stemlokaal zich bevindt in het gemeentehuis Horebeke, Kerkplein 3, maar u bent in de onmogelijkheid om de treden op te gaan, dan kan u zich aanmelden in het stemlokaal Kinderopvang, Dorpsstraat 55A.

Om dit vlot te laten verlopen, vragen we om (indien mogelijk) dit vooraf te melden via info@horebeke.be

Bestrijding Aziatische hoornaar

  • Geschreven door Katrien Blommaert op zondag 26 mei 2024 in de categorie Default.
Bestrijding Aziatische hoornaar

Gecoördineerd beheer van Aziatische hoornaar

De gemeente Horebeke werkt samen met Provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw voor de bestrijding van de nesten, waardoor het voor burgers kosteloos is.

Vanaf juni 2024 zullen opgeleide veldmedewerkers hoge nesten van de Aziatische hoornaar verdelgen.

Probeer in ieder geval zelf geen nesten te bestrijden! Aziatische hoornaars zijn vooral een bedreiging voor inheemse insecten en honingbijen, ze zijn niet erg geïnteresseerd in mensen. Bij verstoring van hun nest kunnen ze agressief uit de hoek komen. Contacteer de brandweer bij acuut gevaar.

Iedereen kan nesten en individuele hoornaars melden via Vespa-Watch met een duidelijke foto erbij

Openbaar onderzoek - opheffingsdossier woonhuis in Horebeke

  • Geschreven door Katrien Blommaert op woensdag 22 mei 2024 in de categorie Default.

BEKENDMAKING

OPENBAAR ONDERZOEK

Onderwerp

Op 29.04.2024 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige gehele opheffing van het mb van 8 juli 1999 houdende de bescherming als monument van het woonhuis Dorpsstraat 32, 9667 Horebeke.

Periode

Het openbaar onderzoek opent op 30.05.2024 en sluit op 29.06.2024.

Inzage

U kan het besluit tot voorlopige gehele opheffing en het opheffingsdossier komen inkijken in het gemeentehuis van Horebeke, Kerkplein 3, 9667 Horebeke, tijdens de openingsuren: elke weekdag van 9.00 tot 12.00.

Of u kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn en Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan een afspraak maken op het nummer 02/553.16.50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be

Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen of bezwaren kan u schriftelijk indienen bij :

Gemeentebestuur Horebeke, Kerkplein 3, 9667 Horebeke

U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via omgevingsloket@horebeke.be.

Rechtsgrond: Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014.

Oproep voorjaarszoekactie Aziatische hoornaar

  • Geschreven door Katrien Blommaert op donderdag 14 maart 2024 in de categorie Default.
Oproep voorjaarszoekactie Aziatische hoornaar

In Horebeke en buurgemeenten is er een groep vrijwilligers die zich inzet om nesten van de Aziatisch hoornaar op te sporen. Omdat het aantal nesten de afgelopen jaren is toegenomen, wordt er een oproep gedaan voor extra alertheid en eventueel hulp om de Aziatische hoornaar in kaart te brengen en de verspreiding te beperken. 

Het lokale contactpunt voor Horebeke is Patrick Goorix: 0473/64.08.37

Bekendmaking - politiebesluit gouverneur inzake verkiezingen van 9 juni 2024

  • Geschreven door Katrien Blommaert op woensdag 6 maart 2024 in de categorie Default.

Op zondag 9 juni 2024 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. De sperperiode voor de verkiezingspubliciteit loopt van vrijdag 9 februari 2024 tot en met zondag 9 juni 2024. De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen maakte hiervoor op 05.02.2024 een politiebesluit op. 

Het besluit kan je hier integraal nalezen.

WAT MET GFT?

  • Geschreven door Iphigenia Vanderbeken op vrijdag 2 februari 2024 in de categorie Default.

In de media verschenen nogal wat berichten over een verbod om GFT (groente- fruit- en tuinafval, daar horen ook etens-resten bij) bij het restafval aan te bieden vanaf 2024. In onze regio verandert er voorlopig echter niks.

Kort samengevat is het zo dat er in lokale besturen die reeds een GFT-inzameling hebben, geen GFT meer bij het restafval mag vanaf dit jaar.
Besturen die nog geen selectieve inzameling van GFT aanbieden, moeten hiermee uiterlijk vanaf januari 2026 starten. Het verbod om GFT bij het restafval aan te bieden, gaat dan in vanaf de start van de selectieve inzameling van GFT.

LET OP: bedrijven en evenementorganisatoren moeten hun GFT wel reeds selectief aanbieden vanaf 2024.

Waarom is een selectieve inzameling van GFT nodig?

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 (OVAM) dat in mei 2023 definitief werd goedgekeurd, heeft een ambitieuze doel-stelling voor ons restafvalcijfer. Tegen 2030 zou een inwoner uit ons werkingsgebied maximum 90 kg restafval per jaar mogen produceren.

Een van de belangrijkste actiepunten in het plan om deze doelstelling te behalen, is het gescheiden inzamelen van bioafval. Dit zorgt voor een daling van het restafvalcijfer en maakt het bovendien ook mogelijk om het GFT te verwerken tot waardevolle compost en biogas. Daarom legt het plan een selectieve inzameling van GFT op in alle steden en gemeenten vanaf 2024.

Waarom is er bij ons geen selectieve inzameling van GFT vanaf 2024?

De voorziene deadline is voor heel wat intercommunales niet haalbaar. Dit werd reeds aangekaart na de publicatie van het ontwerpplan. Toch bleef de deadline behouden. Voor IVLA is het grootste struikelblok de levertermijn voor vrachtwagens met een weegsysteem. Deze bedraagt makkelijk een jaar. OVAM erkent de krappe deadline en bood intercommunales de mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor de selectieve inzameling van GFT.

Ook IVLA diende een aanvraag tot uitstel in. Deze werd recent goedgekeurd. Door deze goedkeuring kunnen inwoners uit ons werkingsgebied hun GFT nog reglementair bij het restafval aanbieden.

Dit uitstel geldt enkel voor huishoudens. Bedrijven en evenementorganisatoren moeten hun GFT wel verplicht apart sorteren vanaf 2024.

In afwachting van een selectieve inzameling, voorzien we een flankerend beleid om toch reeds zoveel mogelijk GFT uit het restafval te weren. Zo organiseren we infosessies rond thuis-composteren en restjeskoken. We bekijken ook de mogelijk-heid om een groepsaankoop kippen te organiseren en zetten onze schouders onder een campagne tegen voedselverlies.

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Wat moet ik vanaf 2024 met mijn GFT doen?
Tot de selectieve inzameling in onze regio effectief van start gaat, kan je je GFT nog reglementair aanbieden bij het restafval.

Misschien zijn de flankerende maatregelen ook wel iets voor jou? Hou www.ivla.be in de gaten of volg onze facebookpagina www.facebook.be/ivlaintercommunale om op de hoogte te blijven.

Wat gaat het kosten?
Dat weten we momenteel helaas nog niet. Wanneer de overheidsopdrachten worden gegund, hebben we meer zicht op de kostprijs en bezorgen we een voorstel aan de lokale besturen.

Hoe kan ik een GFT-container krijgen?
Dat wordt allemaal haarfijn uitgelegd via een communicatiecampagne. Deze campagne gaat van start zodra we meer zekerheid hebben over de voorziene timing.

Wat mag er allemaal bij GFT?
Bij de levering van je container ontvang je een informatiebrochure over wat wel/niet bij GFT mag worden aangeboden.

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven over de stand van zaken rond de GFT-inzameling? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.ivla.be.

INfosessies 

Thuiscomposteren
do 28/3/24 om 18u
Meersbloem-Melden 46A, Oudenaarde 

Info en inschrijven via www.ivla.be of 055 30 27 13

Koken met restjes
za 20/4/2024 om 14u
Meersbloem-Melden 46A, Oudenaarde
Info en inschrijven via www.ivla.be of 055 30 27 13

Junior Techniekacademie - start 31.01

  • Geschreven door Katrien Blommaert op donderdag 25 januari 2024 in de categorie Default.

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? En heb je zin in een nieuwe creatieve uitdaging?

In de Junior Techniekacademie neem je deel aan workshops, waar je onder begeleiding van 2 techniekcoaches boeiende STEM-projecten maakt!

Wanneer?

De workshops gaan door op woensdagnamiddag van 13u30 – 15u30  van 31 januari tot en met 13 maart 2024

 

Waar?

In OC Arcadia, Bovenstraat 2a , Horebeke

 

Kostprijs?
Voor de hele reeks betaal je 70 euro, en na afloop van de workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd. Ben je lid van de Gezinsbond? Dan krijg je 10% korting op je lidkaart.

 

Hoe inschrijven?
Ga naar https://techniekacademie-horebeke.be/inschrijving.

Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen.

 

Meer info vind je op www.techniekacademie.be

 

 

 

Update wateroverlast 06.01.2024

  • Geschreven door Katrien Blommaert op woensdag 3 januari 2024 in de categorie Default.

Update wateroverlast 06.01

De waterpeilen dalen, de situatie op het terrein is overal onder controle.

De provinciale fase van het rampenplan blijft aangehouden tot na het weekend, ingevolge de waakzaamheid en de huidige operaties op het terrein (zoals pompwerkzaamheden).

Vanaf de nacht van zondag op maandag worden vriestemperaturen voorspeld.

Bescherm natte infrastructuur (bv. leidingen). Staat er water in de kelder? Pomp het water zo snel als mogelijk weg. Beschik je zelf niet over een (geschikte) dompelpomp, vraag dan eerst hulp aan vrienden of familie. In tweede instantie kan je hulp vragen van de brandweer via het digitaal formulier op www.1722.be of de website van jouw hulpverleningszone.

Let op voor plaatselijke gladheid in straten die onder water hebben gestaan.

Ondergelopen weilanden kunnen toevriezen, maar ga niet zomaar het ijs op. Dit kan gevaarlijk zijn.