ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Aanvraag vrijstelling heffing op waterverontreiniging

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een individuele behandelinginstallatie voor afvalwater (IBA), kan een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging krijgen. 

Procedure:

  • Dien uw vrijstellingsaanvraag, samen met een kopie van het heffingsbiljet, schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de IBA ligt en dit binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet. 
  • De gemeente onderzoekt uw aanvraag en vervolledigt een IBA-attest. Dit attest wordt, samen met uw aanvraag, binnen drie maanden vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag aan de bevoegde watermaatschappij overgemaakt.
  • De watermaatschappij stuurt haar beslissing rechtstreeks naar de aanvrager.