ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig, persoonlijk en onoverdraagbaar.

Hoe aanvragen

Bestuurder of kandidaat-bestuurders dienen deze zelf aan te vragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd. De pas is 5 jaar geldig en is hernieuwbaar.

Bij de aanvraag zullen volgende documenten moeten opgeladen worden:

 • kopie identiteitskaart (beide zijden)
 • kopie geldig rijbewijs met geldige medische keuring
 • uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 (max. 3 maanden oud)
 • bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • wanneer u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Kostprijs

De retributie bedraagt 20 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Opgelet

 • Haal de pas binnen drie maanden na de toekenning af, op straffe van verval van de bestuurderspas.
 • U dient op elk moment in het bezit te zijn van uw bestuurderspas.
 • Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.
 • Ubent verplicht volgende zaken te melden:
  • adreswijziging: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet.
  • veroordeling: binnen tien dagen na het voorval, van elke in kracht van gewijsde gegane hierna opgesomde strafrechtelijke veroordeling in België of in het buitenland, door het overleggen van een kopie daarvan: een criminele straf, al dan niet uitstel; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar; correctionele of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar; meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede, derde of vierde graad; meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
  • verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten: binnen 24 uur na het voorval