ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee u als persoon met een handicap voordelen kunt  genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten.  De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.

Voorwaarden

U kunt de kaart aanvragen als u erkend bent als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Erkend door het VAPH

Wanneer bent u erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Meerderjarig
  • U kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
  • U hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: u kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen van uw woning of uw wagen.
  • U kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB betekent dit wel dat u uw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
  • U kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden,...) maar u hebt hier nooit gebruik van gemaakt en u hebt zich ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat u wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, u geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als u gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kunt u de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. U beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig
  • Minderjarigen die beschikken over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort, met inbegrip van minstens 1 typemodule voor personen met een handicap (IMB, zorg, PAB).
  • Minderjarigen met een handicap die een jeugdhulpbeslissing via de intersectorale toegangspoort van Jongerenwelzijn kregen. Ze moeten dan wel gebruik maken van een multifunctioneel centrum, over een persoonlijke-assistentiebudget beschikken of een jeugdhulpbeslissing voor hulpmiddelen hebben.
  • Minderjarigen met een handicap, die vóór de Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014), al een goedkeuring voor zorg, persoonlijk assistentiebudget (PAB) of hulpmiddelen kregen bij het VAPH, ongeacht of ze ooit gebruik maakten van een zorgvorm of het PAB.

Erkend door de FOD Sociale Zekerheid

U komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als uw handicap wordt erkend door de FOD sociale zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap) en/of als u daarvan voordelen krijgt zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,...

Procedure

De European Disability Card (EDC) aanvragen

  • Als u erkend bent door het VAPH, kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH. U kunt deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be. In uw persoonlijk dossier gaat u naar de tab 'EDC' waarna u op de tekst 'vraag een nieuwe kaart aan' klikt. De kaart wordt dan aangemaakt en met de post naar uw persoonlijk adres verstuurd.
  • Als u erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of mijnvaph met een e-ID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor u indienen via het digitale loket mijnvaph.be.
  • Als u erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kunt u de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.


De European Disability Card (EDC) gebruiken

Met de European Disability Card (EDC) kunt u bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om uw bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). Neem contact op met de organisator van de plaats die u bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet.

 

Voor meer info kunt u hier terecht.