ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen. Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

  • U bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en u hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat u nog niet geadopteerd hebt.
  • U bent meemoeder en u volgt een adoptieprocedure voor het kind van uw partner. U kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

De moeder en/of het kind dienen toestemming te geven  voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig

Een kind erkennen kunt u doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Beide ouders komen samen naar de burgerlijke stand van de gemeente  om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

U dient uw identiteitskaart mee te brengen alsook - bij erkenning vóór de geboorte - een doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en de vermoedelijke bevallingsdatum.

De erkenning van een kind is gratis.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best een notaris.