ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Sinds januari 2018 zijn de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure, de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning dient digitaal te worden ingediend via het omgevingsloket, het online uitwisselingsplatform van de Vlaamse Overheid.

Op de website van Ruimte Vlaanderen kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met de gemeente.