ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Geboortepremie of kraamgeld

De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Het kraamgeld bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en de bedragen zijn voor beiden hetzelfde.

U kunt kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap en tot 5 jaar na de geboorte van uw kind

Sinds 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen, waaronder het kraamgeld, officieel een Vlaamse bevoegdheid. Uiterlijk tot en met 31 december 2019 geldt er een overgangsperiode, waarin FAMIFED, RSVZ, DIBISS (vroeger RSZPPO) en de kinderbijslagfondsen de uitvoering verder op zich blijven nemen.

De vader vraagt meestal het kraamgeld aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder het kraamgeld aan.

Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

  • de partner van de moeder
  • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • een (half-)broer of (half-)zus van het kind.

Het kraamgeld vraagt u aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent
  • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • bij FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent

Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neemt u als werknemer het best contact op met uw personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Gemeentelijke geboortepremie

De gemeente Horebeke voorziet in een gemeentelijke geboortepremie van 75 euro, dewelke worden uitgekeerd onder de vorm van een Horebeekse geschenkbon.

De geschenkbon wordt u overgemaakt nadat de geboorte van uw kind werd aangegeven in de gemeente of stad van geboorte en deze aangifte overgemaakt werd aan de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Horebeke en het kind aldaar werd gedomicilieerd.