Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Gemeentehuis gesloten op 12 juni 2017 en 18 september 2017.

Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1). Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort, op basis van de meest recente lijst van het VLAREM I.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu, waarbij Klasse 1 de meest hinderlijke activiteiten omvat, Klasse 2 minder hinderlijke activiteiten en Klasse 3 de minst hinderlijke activiteiten.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort:

  • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
    Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. 
  • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
    Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. 
  • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
    Dan bent u enkel verplicht om dit te melden. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf is ook vaak terug te vinden op de website van uw gemeente.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Via het digitale eMIL-loket, kunt u uw aanvraag of melding online voorbereiden en uw gegevens meteen valideren. U moet daarna uw aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Opgelet

Vanaf 23 februari 2017, zal de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen.