ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemeentehuis

Kerkplein 3
9667 Horebeke

055/45 52 35
info@horebeke.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00
Maandagavond:
17:00 - 19:30

Reispas

Als je naar het buitenland gaat, heb je mogelijk een paspoort, ook reispas genoemd, nodig. De verplichting verschilt van land tot land. Op de website van buitenlandse zaken kan je nagaan welke verplichtingen er gelden. Je kan een paspoort aanvragen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. 

Paspoorten voor volwassenen zijn zeven jaar geldig, voor minderjarigen vijf jaar. Op het paspoort staan naast je handtekening en je foto ook je vingerafdrukken. De vingerafdrukken worden afgenomen bij je aanvraag. 

Het paspoort kan 5 dagen na de aanvraag opgehaald worden bij de dienst burgerzaken. Heb je het sneller nodig, dan bestaan er spoedprocedures. Voor meer info neem je best contact op met de dienst burgerzaken

Wat hebben we nodig:

  • je identiteitskaart
  • een pasfoto van maximum zes maanden oud die voldoet aan de kwaliteitseisen
  • je vorig paspoort of een bewijs van verlies of diefstal van de politie
  • voor minderjarigen dient er 1 ouder aanwezig te zijn bij de aanvraag. De kinderen zelf moeten ook aanwezig zijn bij de aanvraag. Vanaf 12 jaar worden er vingerafdrukken genomen.

Kostprijs

Volwassenen:       71 €
Minderjarigen:     35 € 

Reispas gestolen?

Is jouw paspoort gestolen? Meld de diefstal van jouw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van jouw gemeente) én daarna bij de dienst Burgerzaken.

Let op! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het NIET meer gebruiken. Als je met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat je het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuwe reispas aan.

Tweede reispas

Je kan uitzonderlijk een tweede reispas aanvragen. Deze aanvraag wordt grondig onderzocht, omdat een tweede paspoort vaak niet nodig is. De aanvraag moet dus voldoende gemotiveerd zijn. Je moet kunnen aantonen dat je de tweede reispas niet aanvraagt om praktische redenen (gemak), maar omdat het echt noodzakelijk is.

Opgelet! Wees voorzichtig met het gebruik van 2 reispaspoorten. Gebruik steeds het juiste boekje met binnenkomst- en verblijfsvisum of binnenkomststempel om het betreffende land binnen te komen, erin te reizen en opnieuw te verlaten. Als je het verkeerde reispaspoort voorlegt, kan je ernstige problemen ondervinden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een tweede reispas :

  • Indien je een visum nodig hebt voor een bepaald land vraag je dit aan bij het consulaat of de ambassade van het betreffende land. Het kan soms gebeuren dat deze ambassade of dit consulaat het paspoort wenst in te houden voor enkele dagen (minimum vijf werkdagen). Het paspoort wordt in dat geval geblokkeerd en je kan ondertussen geen andere reis maken tenzij je een tweede paspoort hebt.
  • Indien je reist naar een land dat niet toelaat dat visa of grensoverschrijdende stempels van andere landen in het paspoort staan. 

Aan te leveren bewijzen:

  • een attest van minstens één ambassade of consulaat van een land van bestemming dat bewijst dat tijdens de behandeling van de visumaanvraag het originele paspoort (en niet een kopie) gedurende meer dan vijf werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven
  • of een werkgeversattest (met vermelding van de reisbestemmingen)
  • of een paspoort met minstens vijf visa van een of meerdere landen, afgegeven in het afgelopen jaar